SENIOREN FITNESS

Aan het begin van de vorige eeuw werden mensen van 60 als oud beschouwd. Veel ouder werden mensen toendertijd ook niet. Maar door meer hygiëne en betere medische kennis zijn vandaag de dag mensen van 60 nog zeer actief en vormen 80-jarigen geen enkele uitzondering meer.

Vroeger huldigde men de opvatting dat sport voor jonge mensen was en dat ouderden niet konden sporten omdat men dacht dat de ouderdom nu eenmaal met gebreken kwam. Maar het leven houdt tegenwoordig (gelukkig) niet op bij het bereiken van de VUT- of

pensioengerechtigde leeftijd.

Integendeel, dit is juist voor de meeste mensen pas het begin van een nieuwe bestaan! Om optimaal van dit nieuwe leven te kunnen genieten is het van belang om fit te zijn. Hoe fitter u bent, hoe meer u ook kunt genieten van hetgeen waar u al die tijd naar toe heeft gewerkt: een zorgloze oude dag.

Maar fit zijn is een aspect fit blijven een tweede. Fit blijven krijgt u echter niet kado!
U zult niet alleen gezond en verantwoord moeten eten maar ook regelmatig en op verantwoorde wijze moeten bewegen.
Immers vooral door te bewegen kunt u de verschijnselen van het ouder worden afremmen.
Veel senioren hebben nog nooit een fitnesscentrum van binnen gezien.

Wellicht omdat ze denken dat ze zich daar niet thuisvoelen. Maar gelukkig ontdekken steeds meer senioren de weg naar het fitnesscentrum. Fitclub Roermond organiseert voor deze groep – door speciaal opgeleide instructeurs – speciale trainingen voor senioren. Deze trainingen zijn juist bedoeld voor 50-plussers die lang niet meer of misschien nog nooit aan sport hebben gedaan. (Meer Bewegen Voor Ouderen).

Log in with your credentials

Forgot your details?